Α.3.Μ3 Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας

Άσκηση αντιστοίχισης

    
Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".