Παρουσιάσεις Γυμνασίου

Ενημέρωση: 13-Aug-2014 13:13

 

bottom

 
Η Εντυπωσιακή Μηχανή Αναζήτησης του Δασκάλου
 

 

Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
Βιβλία Α' Γυμνασίου
 
Βιβλία Γ' Γυμνασίου
Η πρώτη συνάντηση
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α1 (ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ)
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2 (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
Μάθημα 1 (Υπολογιστής-Πρόγραμμα)   Μάθημα1 (Σχέση Υλικού-Λογισμικού)
Μάθημα2 (Δεδομένα-Πληροφορίες)  
Μάθημα 2 (Το υπολογιστικό συστημα ως ενιαίο συνολο)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α2(Υλικό/
Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
  Μάθημα 3 (Προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό)
Μάθημα3 (Γενιές Υπολογιστών)   Μάθημα 4 (Προβλήματα που σχετίζονται με το Λογισμικό)
Μάθημα4 (Κατηγορίες Η/Υ)   Μάθημα 5 (Προβλήματα που σχετίζονται με το Χρήστη)
Μάθημα5 (Μονάδες και Περιφερειακά του Υπολογιστή)   Μάθημα 6 (Σύγκριση και επιλογή υπολογιστικού συστήματος Μέρος Α)
Διαγώνισμα Μάθημα 1-Μάθμα 5 (Σημεία για μελέτη)   Μάθημα 7 (Σύγκριση και επιλογή υπολογιστικού συστήματος Μέρος Β)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α3 (Λειτουργικά Συστήματα)
  Διαγώνισμα Μάθημα 1-Μάθμα 7 (Σημεία για μελέτη)
Μάθημα6 (Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας)  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ6 (Βάσεις Δεδομένων)

Μάθημα7 (Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας)

  Μάθημα 8 (Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων)
Μάθημα8 (Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων )   Μάθημα 9 (Βασικά Δομικά Συστατικά Στοιχεία και Κύρια Αντικείμενα μιας Βάσης Δεδομένων )

Μάθημα9 (Αρχεία και Φακέλοι)

 
Μάθημα 10 (Δημιουργία και Αποθήκευση Βάσης Δεδομένων και Πίνακα. Καθορισμός Πεδίων του Πίνακα, Τύπων Δεδομένων )
ΕΝΟΤΗΤΑ Α4 (Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδύκτιο)
  Μάθημα 11 ( Ιδιότητες των Πεδίων )
Μάθημα10 (Περιήγηση στον Ιστό)   Μάθημα 12 ( Μορφοποίηση Πινάκων και Πρωτεύον Κλειδί)
Μάθημα11 (Περιήγηση στον Ιστό)   Μάθημα 13 ( Εισαγωγή, Επεξεργασία και Διαγραφή εγγραφών σε πίνακα )
Μάθημα12 (Αποθήκευση Αρχείων από το Διαδίκτυο )   Μάθημα 14 ( Δημιουργία Φόρμας Εισαγωγής Δεδομένων)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α5 (Επεξεργασία Κειμένου)
  Μάθημα 15 ( Μορφοποίηση και Τροποποίηση Φόρμας Εισαγωγής Δεδομένων  )
Μάθημα13 (Διαχείριση Επεξεργαστή Κειμένου)   Μάθημα 16 Επανάληψη (Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Πίνακα και Φόρμας)
Μάθημα14 (Εισαγωγή, Επιλογή, Επεξεργασία και Εκτύπωση Kειμένου )  

Μάθημα 17 Εντολή Αναζήτησης και Εφαρμογή Φίλτρων)

Μάθημα15 (Βασική Μορφοποίηση Κειμένου )   Μάθημα 18( Δημιουργία και Τροποποίηση Ερωτημάτων)
Μάθημα16 (Επιπρόσθετοι Τρόποι Μορφοποίησης  Κειμένου )   Μάθημα 19( Δημιουργία, Τροποποίηση και Εκτύπωση Εκθέσεων )
Μάθημα17 (Βασική Μορφοποίηση Παραγράφων )   Μάθημα 20( Ταξινόμηση Δεδομένων )
Μάθημα18 (Μορφοποίηση Παραγράφων με Εσοχές και Στηλοθέτες )   Μάθημα 21 Επανάληψη( Δημιουργία Ερωτημάτων και Εκθέσεων)
Μάθημα19 (Βασική Μορφοποίηση Σελίδων )   Μάθημα 22 ( Σχέσεις Πινάκων )
Μάθημα20 (Μορφοποίηση Σελίδων με Επιπρόσθετα Στοιχεία)   Μάθημα 23 ( Δημιουργία και Διαγραφή Σχέσεων μεταξύ δύο Πινάκων )
Μάθημα21 (Δημιουργία Πίνακα)   Μάθημα 24 ( Δημιουργία Ερωτημάτων από δύο Συσχετιζόμενους Πίνακες   )
Μάθημα 22(Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων σε πίνακα)  
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ7 (Αλγόριθμοι)
Μάθημα 23(Διαχείριση Πινάκων Σε Ένα Έγγραφο )   Μάθημα 25 ( Εισαγωγή στους Αλγορίθμους   )
Μάθημα 24(Μορφοποίηση Πινάκων )   Μάθημα 26 ( Εισαγωγή στους Αλγορίθμους 2   )
Μάθημα 25(Διαχείριση Γραφικών Σε Έγγραφο )   Μάθημα 27 ( Εισαγωγή στους Αλγορίθμους 3   )
Διαγώνισμα Μάθημα 13 - Μάθμα 25 (Σημεία για μελέτη)   Μάθημα 28 ( Αναπαράσταση Αλγορίθμων με Λογικό Διάγραμμα     )
ΕΝΟΤΗΤΑ Α6 (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
  Μάθημα 29 ( Προβλήματα Ακολουθιακής Δομής 1)
Μάθημα 26(Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου )   Μάθημα 30 ( Προβλήματα Ακολουθιακής Δομής 2)
Μάθημα 27(Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου )   Μάθημα 31 ( Προβλήματα Ακολουθιακής Δομής 3)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α7 (Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο )
  Μάθημα 32 ( Προβλήματα Ακολουθιακής Δομής 4)
Μάθημα 28(Βασικές Έννοιες  Δικτύων )   Διαγώνισμα Μάθημα 25-Μάθμα 32 (Σημεία για μελέτη)
Μάθημα 29(Βασικές Έννοιες  Διαδικτύου )   Μάθημα 33 ( Προβλήματα Δομής Διακλάδωσης 1)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α8 (Προγράμματα Εφαρμογών (Paint))
   
Μάθημα 30(Δημιουργία και Επεξεργασία Εικόνας )    
Μάθημα 31(Μορφοποίηση Εικόνας )    
Μάθημα 32(Αποθήκευση Διαφόρων Τύπων Αρχείων Εικόνας )    
ΕΝΟΤΗΤΑ Α9 (Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής(Scratch))
   
Μάθημα 33(Πώς Δημιουργούμε Ένα Πρόγραμμα για τον Υπολογιστή )    
Μάθημα 34(Πώς Δημιουργούμε Ένα Πρόγραμμα για τον Υπολογιστή 2)    
Μάθημα 35(Πώς Δημιουργούμε Ένα Πρόγραμμα για τον Υπολογιστή 3)    
Μάθημα 36(Πώς Δημιουργούμε Ένα Πρόγραμμα για τον Υπολογιστή 4)    
Μάθημα 37(Πώς Δημιουργούμε Ένα Πρόγραμμα για τον Υπολογιστή 5)    

exam

jjjj

   
top
Χορηγοί !