Βάσεις Δεδομένων

Ενημέρωση: 24-May-2013 13:31

 

bottom

 
Η Εντυπωσιακή Μηχανή Αναζήτησης του Δασκάλου
 

 

Επιλέξετε την Βάση Δεδομένων που σας αφορά

1.Στοιχεία Μαθητή (Ο μαθητής μπορεί να εισάγει προσωπικά του και άλλα στοιχεία, χρήσιμα για τον δάσκαλο. Με τα στοιχεία της συνέντευξης αυτής ο Δάσκαλος θα κατανοήσει ενδεχόμενα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση του μαθητή).Η εισαγωγή των στοιχείων να γίνει με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.

2.
3.
4.
 
 
 
 
top
Χορηγοί !